Trang chủ Chính sách vận chuyển/lắp đặt

Chính sách vận chuyển/lắp đặt

- Thời gian giao hàng: Giao hàng ngay khi quý khách xác nhận đơn hàng

 - Địa điểm giao hàng: Giao hàng tại xưởng Công ty Đỉnh Phú

- Chấp nhận giao hàng đến địa điểm yêu cầu của Khách hàng. Phí vận chuyển và bốc xếp sẽ thỏa thuận trước khi giao

- Lắp đặt miễn phí