Chứng nhận "thương hiệu được khách hàng tính nhiệm"

Với những cống hiến của nhân viên Công ty cùng với đội ngủ nhân viên thiết kế đã luôn luôn sáng tạo nhằm tạo ra những sản phẩm đẹp và hợp với thị hiếu của người tiêu dùng, kèm theo đó là sự nhiệt tình và tận tụy của ban Giám Đốc nên sản phẩm của chúng tôi được công nhân là: "thương hiệu được khách hàng tính nhiệm" do cục sở hữu trí tuệ Thành Phố Hồ Chí Minh công nhân vào năm 2013.