Trang chủ Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chúng tôi bảo mật thông tin khách hàng hoàn toàn tuân thủ theo Đạo luật Bảo mật năm 1988. Bảo vệ thông tin và dữ liệu khách hàng luôn là một vấn đề quan trọng với chúng tôi, do đó chúng tôi chỉ sử dụng tên và một số thông tin có liên quan đến giao dịch giữa chúng tôi và quý khách trong một số trường hợp nhất định được đề ra trong chính sách bảo mật này. Chúng tôi chỉ giữ thông tin quý khách trong trường hợp luật pháp yêu cầu hoặc cho mục đích mà thông tin đó được thu thập.

Quý khách có thể ghé thăm trang website http://dinhphu.com.vn/ mà không phải cung cấp bất kì thông tin cá nhân nào.

Nếu quý khách không hiểu rõ hay có ý kiến đóng góp thêm về chính sách bảo mật này, xin quý khách vui lòng gửi email đến ghedinhphu@gmail.com. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe những thông tin phản hồi của quý khách.

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân khách hàng trong nội bộ công ty. Chúng tôi sẽ không bán, chia sẻ thông tin cá nhân khách hàng cho bất kì một bên thứ ba nào khác.

Thông tin mà chúng tôi thu thập bao gồm:

Họ tên:

Số điện thoại:

Địa chỉ:

Email:

Phạm vi sử dụng thông tin

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau:

Xử lý đơn đặt hàng, cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang website của chúng tôi theo yêu cầu của quý khách. 

Giao hàng cho quý khách đã mua tại http://dinhphu.com.vn/

Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng.

Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm.

Sử dụng thông tin quý khách cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng, xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của quý khách, nhận diện nhân khẩu học của người sử dụng để tùy chỉnh trang website sao cho phù hợp với quý khách nhất đồng thời gửi thông tin về sản phẩm và dịch vụ cho quý khách.

Chúng tôi phải chia sẻ tên và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi để có thể giao hàng cho quý khách.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để gửi các thông tin ưu đãi khuyến mãi/tiếp thị.

Các khoản thanh toán mà quý khách thực hiện qua trang website sẽ được chúng tôi xử lý, quý khách phải cung cấp cho chúng tôi những thông tin chính xác, luôn cập nhật thông tin và báo cho chúng tôi biết nếu có thay đổi.

Chi tiết đơn hàng của quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ vì lý do bảo mật, quý khách không thể yêu cầu những thông tin đó từ chúng tôi nhưng quý khách có thể kiểm tra những thông tin đó bằng email mà chúng tôi gửi đến địa email mà quý khách đã đăng ký trên trang website. Tại đây, quý khách có thể theo dõi chi tiết các đơn hàng đã hoàn tất, đơn hàng mở cũng như đơn hàng sắp được giao, quản lý được thông tin về địa chỉ, ngân hàng. Quý khách cần phải đảm bảo thông tin, không làm lộ cho bên thứ ba không có quyền.

Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Việc thu thập và quản lý thông tin cá nhân của quý khách được thực hiện bởi Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Đỉnh Phú. Chúng tôi sẽ không giao quyền thu thập và quản lý thông tin cho bất kì một bên thứ 3 nào khác trừ trường hợp có yêu cầu của pháp luật.

Chúng tôi có quyền thay đổi và chỉnh sửa Quy định Bảo mật bất cứ lúc nào tùy theo sự thay đổi của chúng tôi hoặc do yêu cầu của pháp luật. Mọi sự thay đổi này đều được đăng trên trang website của chúng tôi.

Nếu quý khách có gì thắc mắc hay khiếu nại, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại ghedinhphu@gmail.com